Please or Register to create posts and topics.

[ROZWIĄZANY] Maven: Source option 5 is no longer supported. Use 6 or later.

Ogólnie mówiąc, przyczyną tytułowych problemów jest brak kompatybilności pomiędzy użytą wersją JDK a ustawieniem kompatybilności kodu źródłowego i wynikowego. Wspomniane problemy występuje często w parze z jak poniżej:

Compilation failure: Compilation failure: 
[ERROR] Source option 5 is no longer supported. Use 6 or later.
[ERROR] Target option 1.5 is no longer supported. Use 1.6 or later.
[ERROR] -> [Help 1]

Poniższe tabelki zawierają zestawianie wpieranych wartości source/target compatibility w zależności od wersji JDK oraz domyślne ustawienie source/target w zależności od wersji plugina maven-compiler-plugin.

JDK Version source compatibility version target compatibility
before JDK9 5+ 6+
JDK9+ 1.6+ 1.6+
Source and target versions supportted by JDK

Default version of maven-compiler-plugin Default version of source compatiblity Default version of target compatiblity
before 3.8.0 5 1.5
3.8.0+ 6 1.6
Default values of source/target set by maven-compiler-pluginKolorem czerwonym oraz żółto-czerwonym zaznaczyłem najczęstszą przyczynę tytułowego problemu. Mam tu na myśli użycie nowej wersji JDK(np. JDK9), która nie wspiera już Javy 1.5 oraz starej wersji maven-compiler-plugin, który domyślnie ustawia source/target compatibility właśnie na Javę 5.

Skoro znamy już przyczynę problemu, to możemy przejść do omówienia rozwiązań, bo różnią się nieco w zależności od okoliczności.

Sytuacja 1: Nowy projekt z użyciem JDK 9+

To najczęstsza sytuacja, w której możemy otrzymać tytułowe błędy. Prawdopodobnie wynikać ona będzie z tego, że domyślnie stworzony projekty nie ustawia source/target compatibility, a w dodatku korzysta ze starszej wersji maven-compiler-plugin(starszej niż 3.8.0).

Rozwiązanie 1: Użyj nowszej wersji maven-compiler-plugin

Możemy wykorzystać fakt, że maven-compiler-plugin począwszy 3.8.0 ustawia domyślnie source/target na Javę 6 i po prostu jawnie wskazać nowszą wersję pluginu. W tym celu edytuj plik pom.xml dodając lub aktualizując poniższą sekcję.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.bettercoding.hex</groupId>
  <artifactId>HexagonalArchitectureExample</artifactId>
  <packaging>pom</packaging>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <modules>
    <module>CreditWorkflow</module>
  </modules>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.8.1</version>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>

Jeśli Twoja aplikacja nie musi być kompatybilna z tak starą wersja Javy jak 1.6, to od razu możesz ustawić tę wartość np. na 11, aby móc korzysta ze wszystkich dobrodziejstw Javy 11.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.bettercoding.hex</groupId>
  <artifactId>HexagonalArchitectureExample</artifactId>
  <packaging>pom</packaging>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <modules>
    <module>CreditWorkflow</module>
  </modules>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.8.1</version>
        <configuration>
          <release>11</release>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>

Sytuacja 2: Pełna kontrola nad wersją maven-compiler-plugin oraz source i target compatibility

Jeśli chcesz korzystać z konkretnej wersji maven-compiler-plugin lub po prostu chcesz mieć pełną kontrolę nad zgodnością source oraz target compatibility , możesz wykorzystać poniższe rozwiązanie.

Rozwiązanie 2. Ustaw odpowiednie właściwości maven

W takiej sytuacji możesz do pom.xml dodać poniższą sekcję, która ustawi wartość source/target compatibility na pożądaną wartość- w tym przypadku zgodność z Javą 11.  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.bettercoding.hex</groupId>
  <artifactId>HexagonalArchitectureExample</artifactId>
  <packaging>pom</packaging>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <modules>
    <module>CreditWorkflow</module>
  </modules>

  <properties>
    <maven.compiler.source>11</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>11</maven.compiler.target>
  </properties>

</project>