Please or Register to create posts and topics.

[Rozwiązany] OBS Studio - Brakujące źródło "Przeglądarka" w Ubuntu Linux

Nagrywając ostatnio jeden z moich live'ów zauważyłem, że w OBS Studio pod linux brakuje możliwości dodania przeglądarki jako źródła treści. Okazało się, że w wersji pod linux z defaultu nie ma takiej możliwości. W tym poradniku pokaże Ci jak w ciągu minuty dodać przeglądarkę do OBS studio pod linuxem.

W pierwszej kolejności pobierz najnowszą wersją obs-linuxbrowser ze strony

https://github.com/bazukas/obs-linuxbrowser/releasesNastępnie przejdź do katalogu ~/.config/obs-studio i utwórz katalog o nazwie plugins jeśli go jeszcze nie masz. Następnie rozpakuj do niego zawartość pobranego pliku przeglądarki. Po ponownym uruchomieniu OBS studio opcja dodania przeglądarki powinna być dostępna.

Zobacz poradnik w YouTube