Please or Register to create posts and topics.

[ROZWIĄZANY] Ubuntu Linux: Dziwny, stały szum podczas odtwarzania audio.

Podczas gdy słuchałem muzyki w słuchawkach, zauważyłem, że zaraz po kliknięciu przycisku odtwarzania pojawiał się dźwięk przypominający uderzenie w talerz perkusyjny. Efekt jakby włączenia karty muzycznej, po którym muzyce towarzyszył stały szum, który był szczególnie słyszalny podczas pauz lub na końcu utworu. Tu również występował efekt wyłączenia kary muzycznej. Czyli szum był słyszalny kilka sekund po zakończeniu utworu, po czym nagle cichł. W tym krótkim artykule pokażę rozwiązanie problemu, który w moim przypadku okazał się pomocny.

W moim przypadku przyczyna problemu związana byłą z opcją oszczędzania energii zintegrowanej karty dźwiękowej Intela. Jeśli masz podobny problem, możesz spróbować edytować następujący plik.

sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf

Na końcu pliku dopisz poniższą linię:

   options snd_hda_intel power_save=0 power_save_controller=N

Na koniec pozostało tylko zrestartować komputer.