Maven, Spock 2.X and SpringBoot: Project configuration from scratch

The growing popularity of BDD (Behavior Driven Development) makes that more and more developers decide to use Spock Framework for their tests. If you haven't had a chance to familiarize yourself with this testing framework yet, I encourage you to do so, because in some respects it is much better than the standard JUnit 5. Perhaps these differences will make Spock perfect for your needs. In this article, I will focus only on the configuration aspect of the maven and Spock project in several variants - minimal, with the unmodified name of the test classes and the Spock configuration for SpringBoot.

Continue Reading Maven, Spock 2.X and SpringBoot: Project configuration from scratch

Maven + Spock 2.X: Konfiguracja projektu od zera

Rosnąca popularność BDD (Behavior Driven Development) sprawia, że coraz więcej programistów decyduje się zaprzęgnąć do swoich testów Spocka. Jeśli nie miałeś jeszcze okazji zapoznać się z tym frameworkiem testowym, zachęcam aby to zrobić, ponieważ w niektórych aspektach jest dużo lepszy od standardowego JUnit 5. Być może akurat te różnice sprawią, że Spock okaże się idealny dla Twoich potrzeb. W tym artykule skupię się jedynie na aspekcie konfiguracji projektu maven oraz Spock w kilku wariantach - minimalnym, ze niezmodyfikowanymi nazwa klas testowych oraz konfiguracją Spock dla SpringBoot.

Continue Reading Maven + Spock 2.X: Konfiguracja projektu od zera