Unity3D: Detekcja wielu zdarzeń OnTriggerEnter w ramach jednego GameObject

Wyobraźmy sobie, że pisząc grę - powiedzmy piłkę nożną - chcemy sprawdzić czy gracz strzelając gola trafił w prawe górne okienko, lewe dolne, czy może od poprzeczki. Efekt ten możemy osiągąć używając tzw. triggerów. Niestety, w przypadku wielu triggerów przypiętych do tego samego GameObject, Unity by design, nie pozwala na identyfikację, który z nich został aktywowany. Natomiast okazuje się, że zmieniając nieco podejście, można jednak w bardzo prosty sposób, osiągnąć zamierzony efekt i o tym właśnie jest ten artykuł.

Czytaj dalejUnity3D: Detekcja wielu zdarzeń OnTriggerEnter w ramach jednego GameObject

Unity3D: Budujemy uniwersalny detektor w oparciu o UnityEvent system

Przy małych projektach gier nie ma za bardzo znaczenia czy detekcję kolizji robimy w głównym skrypcie danego obiektu, czy mniejszym - dedykowanym do tego celu. Jednak gdy poziom skomplikowania projektu rośnie, wówczas dużo częściej staramy się komponować zachowanie danego obiektu z mniejszych, wyspecjalizowanych i zarazem generycznych skryptów. Przykładem takiego skryptu jest właśnie budowany przez nas dziś detektor, który z pewnością wykorzystasz w swoich kolejnych projektach i to bez konieczności jego modyfikacji.

Czytaj dalejUnity3D: Budujemy uniwersalny detektor w oparciu o UnityEvent system